اسکندر مقدونی در روم 2 توتال وار 1.0.0


7 تصاویر

درباره این فایل

این مود ، ژنرال اسکندر مقدونی را به مقدونیه اضافه کرده است همچنین چهره و مدل آن در کمپین مپ افزوده شده است . اگر به فکشن مقدونیه علاقه دارید میتوانید با این شخصیت تاریخی ، شروع به گسترش امپراطوری کنید . 

البته اسکندر مقدونی در سال 323 b.c مرد (50 سال قبل از کمپین روم 2 ) که از این نظر ، این مود از نظر تاریخی مشکل دارد . 


arian.lord, عرشیا و sahraee.m80 پسند شده
 گزارش این فایل