مود اسپارتاکوس برای روم 2 توتال وار 1.0.0


17 تصاویر

درباره این فایل

یک مود فوق العاده جذاب دارای کمپین و یونیت های جدید دوران اسپارتاکوس . یک خبر خوب برای کسانی که DLC هانیبال را دارند که این مود روی این ورژن نیز قابل استفاده است 

دهه 70 قبل میلاد ، دوران آشوب و جنبش برای روم بود با این حال امپراطوری روم ، این شورش ها را سریع سرکوب میکرد در این مود فرصت داده شده تا شورش های اسپارتاکوس ، نومیدین ها ، بربرها را شکل داده و یک انقلاب را علیه جمهوری روم شروع کنید . این شورش ها در حوضه مدیترانه است که شما انتخاب کنید کدام شورش را برعهده خواهید گرفت . شخصیت اسپارتاکوس و سایر شخصیت های برجسته در قیام های آن زمان در این مود طراحی شده است

 

38 یونیت کاملا جدید

فکشن های قابل بازی : 

Arevaci 
Lusitani 
Rome 
Sertorian Rebels 
Servile Rebels 
The Berber Kingdom 
Numidia 
Massilia 

 

فکشن های غیر قابل بازی : 

Gallaeci 
Tarbelli 
Mauri 
Masaesyli 
Vocontii 
Volcae 

 

سازگاری کامل با آخرین نسخه روم 2 ، سازگاری کامل با مود رادیوس و سایر مود ها

حجم 89 مگابایت

 

با تشکر ، تهیه و ترجمه : شهاب کاووسی

 


 گزارش این فایل