مود فروش برده ها در روم 2 توتال وار 1.0.0

رایگان


1 تصویر

درباره این فایل

🏆 برنده جایزه بیشترین نو آوری سال ۲۰۱۴ از CA
در دوران باستان برده ها منبع درآمد مهمی محسوب میشدند؛ نه فقط برای کار کردنشان بلکه  به عنوان یک جایگزین پول یا کالا نیز از آنان استفاده میشده.
با این مد شما میتوانید برده های خود را به فروش رسانده تا هم پول  درآورید و هم نظم عمومی استان های خود را بالا ببرید.
در این مد قانونی جدید به نام فروش برده وجود دارد که با استفاده از آن میتوانید جمعیت برده های خود را کاهش داده و همچنان درآمدی از فروش برده ها نیز بدست آورید.
از اثرات منفی این کار میتوان به افزایش فساد اداری و دزدی محلی اشاره کرد که باید در کنار مزیت های آن مانند افزایش نظم و درآمد در نظر گرفته شود که عوامل بازدارنده انجام این کار در طولانی مدت می باشند.
در این مد ساختمان های برده داری نقش مهمی ایفا میکنند:
- کاهش نرخ کم شدن برده، بنابر این میتوانید مدت طولانی تری از فروش برده سود ببرید
- کاهش هزینه های ساخت و ساز
- افزایش خوراک
- سطح سوم ساختمان باعث اضافه شدن یک ظرفیت نیروگیری میشود
این مد با اکثر مد های روم۲ توتال وار سازگاری دارد.
 

 

با تشکر از 

@TheEmper0r
_____________________
@totalwarpersian⚔


ocen shild پسند دیده است
 گزارش این فایل