مود The great War (جنگ جهانی اول) 1.0.0


مهمان

17 تصاویر

درباره این فایل

این مود ، ناپلئون توتال وار را به جنگ جهانی اول می برد . گریت وار مدی برای ناپلئون توتال وار میباشد که هدف آن به نمایش در آوردن دوران جنگ جهانی اول و جنگ های بزرگش در بازیست.ز ویژگی های این مد میتوان به جنگ هایی در ابعاد بسیار بزرگ، جنگ در خندق، بمباران های وسیع، نبرد های دریایی با ناوشکن ها و کشتی های بزرگ؛ تجهیزاتی چون گاز های شیمیایی، توپ ها و مسلسل ها، تک تیر انداز ها، تانک ها، سلاح های انفرادی ویژه، آتشزا ها و جنگ پشت سنگر های دفاعی اشاره کرد.

 

 

 بازی: ناپلئون : توتال وار 1.7
☢ دوره: جنگ جهانی اول
☢آخرین ورژن: 5.1.4
☢سال انتشار: 2014
 

فکشن های قابل بازی:

?? آلمان
???? اتریش-مجارستان
?? فرانسه
?? بریتانیای کبیر
?? روسیه
?? امپراطوری عثمانی
?? بلژیک
?? صربستان
 

? ورژن 5.1: http://www.moddb.com/mods/the-great-war-mod/downloads/the-great-war-51
?پچ 5.1.4: http://www.moddb.com/mods/the-great-war-mod/downloads/patch-the-great-war-5141
 

 

با تشکر از TheEmper0r برای به اشتراک گذاری آن در کانال انجمن توتال وار ایران :

@totalwarpersian

 


 گزارش این فایل