امپراطوری های بزرگ || مود های total War Attila 1.0.0


مهمان

درباره این فایل

images_akamai_steamusercontent.jpg

sdad.jpg

 

یک مود بسیار بزرگ که کمپین مپ را زیر و رو میکند 

در این مود تمام فکشن ها تغییر کرده اند از نظر نماد ، نام ، پایتخت ، شهر ها و ...

حتی ارتش ها و پوزیشن ارتش ها در حین شروع بازی نیز عوض شده است و من باب مثال ، فکشن ساسانیان به امپراطوری شرقی و persians  مبدل گشته

پایتخت persians شهر بابل میباشد

امپراطوری  Mongol Empire نیز در بازی حضور دارد

 

امپراطوری بیزانس نیز به پایتخت قسطنطنیه نیز در بازی حضور دارد

 

 

در آینده یونیت های جدید بر اساس این فکشن ها به بازی اضافه خواهد شد

این مود با آخرین دی ال سی یعنی نسخه 1.4 آتیلا سازگار است و هنوز روی 1.5 آزمایش نشده است


mohammad .eb پسند دیده است
 گزارش این فایل