دانلود نماد جدید فکشن ها برای DLC شارلمان آپدیت 1.5 1.0.0


مهمان

1 تصویر

درباره این فایل

Vg1kJrU.jpg

 

این مود نماد فکشن های شارلمان را تغییر میدهد و همانطور که مشاهده میکنید زیباسازی شده است

 
 1. The Kingdom of Charlemagne (Playable with a choice of one of three emblems).
 2. The Kingdom of Carloman (Non-Playable).
 3. The Kingdom of Asturias (Playable).
 4. The Kingdom of the Lombards (Playable).
 5. The Kingdom of Mercia (Playable).
 6. Westphalia (Playable).
 7. The Danes (Playable).
 8. The Emirate of Cordoba (Playable).
 9. The Avars (Playable).
 10. The Theme of Sicily (Non-Playable and listed as the Byzantine Empire).
 11. The Kingdom of Northumbria (Non-Playable).
 12. The Picts (Non-Playable).
 13. The Kingdom of Alt Clut (Non-Playable).
 14. The Kingdom of Wessex (Non-Playable).

 


 گزارش این فایل