گرافیک جدید کمپین آتیلا || ساخته شهاب کاووسی 1.0.0

رایگان


1 تصویر

درباره این فایل

تصاویر گویا هستند فقط اشاره به چندین نکته میکنم . این مود کمپین مپ آتیلا توتال وار را زیباتر و بهینه تر میکند . حالت تیرگی و زشت تکسچر های زمین تا درختان فراوان که امکان دید و کنترل شهر ها و ارتش ها را نمیدهد همچنین باعث افت فریم میشود در این مود تغییر یافته و بهتر شده است 

این مود سه option دارد که میتوانید هر کدام را انتخاب کنید

1- نسخه بدون درخت در کمپین مثل تصویر زیر (مناسب برای سیستم های ضعیف)

Attila_2016_08_22_18_42_25_07.jpg

Attila_2016_08_22_18_40_44_42.jpg
Attila_2016_08_18_09_13_46_71.jpg

2-نسخه با درختان اصلاح شده (تغییر مدل و تکسچر درختان ) مانند تصویر زیر

  Attila_2016_08_19_07_30_51_85.jpg

Attila_2016_08_23_13_38_45_58.jpg

Attila_2016_08_23_13_46_21_74.jpg

Attila_2016_08_19_07_32_14_45.jpg

3- نسخه معمولی بدون اینکه درختان کمپین تغییری کرده باشند

 

 

 

برای دانلود ابتدا فایل زیر را دانلود کنید  (درختان تغییری نمیکنند)

Core Pack

 

حالا بر حسب انتخابتان برای درختان کمپین میتوانید دو مورد زیر را نیز دانلود کنید


Reworked Campaign trees

No trees in campaign

 

 

نحوه نصب و فعال سازی با مود منیجر یا به روش دستی است .

برای تمامی ورژن های آتیلا کار میکند . 


 گزارش این فایل