درباره این فایل

-تغییر و بهبود مکانیزم های نبرد زمینی و دریایی
-یونیت های جدید و باز سازی شده
-تأثیر گذاری بیشتر ژنرال ها در جنگ
-تغییر تأثیرات حالت های نظامی و ایجنت ها
-تغییر ساختمان ها و اثراتشان
-۱۲ دوره در هر سال
-تغییر اثرات سیستم سیاسی
-بهبود دیپلماسی
-تغییر و فعال تر کردن هوش مصنوعی
-تغییر در اثرات عناصر کمپین مانند نظم، مالیات، غذا، رشد و...

 

Untitled.png

نکته مهم : این مود نیاز به تغییر هدر دارد و یا برای نصب از مود منیجر استفاده کنید

 


 گزارش این فایل