مود فوق العاده جذاب Hellenika 1.0.0

رایگان


16 تصاویر

درباره این فایل

🏺بازی: روم۲ ورث اف اسپارتا
🏺دسته: تغییر کامل بازی
🏺دوره: جنگ های پلوپنز
🏺سال انتشار: ۲۰۱۶
🏺نسخه آخر: ۱.۲
 

نکته : هر سه پارت آن را دانلود کنید

 

مد هلنیکا سعی بر این دارد تا با استفاده از قابلیت های بازی و در نظر گرفتن واقعیت تاریخی تجربه ای جدید از دی ال سی ورث اف اسپارتا را برای بازیکن بوجود آورد.

👇برخی از ویژگی های مد:

🏺یونیت های جدید
🏺سیستم نیروگیری ویژه
🏺سیستم نیروی انسانی با تعداد دقیق
🏺سیستم اجتماعی
🏺سیستم سیاسی
🏺تأثیرات عوارض زمین بر عملکرد نیرو ها
🏺استان های ویژه
🏺تغییر دیپلماسی
🏺باز سازی ایجنت ها
🏺تکنولوژی های جدید برای هر فکشن
🏺شخصیت های تاریخی
🏺سیستم خدایان و پیشگویی
🏺قوانین ویژه
🏺بازسازی هوش مصنوعی کمپین
🏺سیستم نیرو های کمکی
🏺ماهیت جدید محاصره
🏺انیمیشن های جدید سربازان
🏺شبیه سازی های بسیار در زمینه تأثیرات جنگ و شکست و پیروزی در آن
🏺و …
 

 

 

 


AJDARAMI Zarmehr sokhra پسند شده
 گزارش این فایل