مود فوق العاده جذاب Hellenika 1.0.0


16 تصاویر

درباره این فایل

?بازی: روم۲ ورث اف اسپارتا
?دسته: تغییر کامل بازی
?دوره: جنگ های پلوپنز
?سال انتشار: ۲۰۱۶
?نسخه آخر: ۱.۲
 

نکته : هر سه پارت آن را دانلود کنید

 

مد هلنیکا سعی بر این دارد تا با استفاده از قابلیت های بازی و در نظر گرفتن واقعیت تاریخی تجربه ای جدید از دی ال سی ورث اف اسپارتا را برای بازیکن بوجود آورد.

?برخی از ویژگی های مد:

?یونیت های جدید
?سیستم نیروگیری ویژه
?سیستم نیروی انسانی با تعداد دقیق
?سیستم اجتماعی
?سیستم سیاسی
?تأثیرات عوارض زمین بر عملکرد نیرو ها
?استان های ویژه
?تغییر دیپلماسی
?باز سازی ایجنت ها
?تکنولوژی های جدید برای هر فکشن
?شخصیت های تاریخی
?سیستم خدایان و پیشگویی
?قوانین ویژه
?بازسازی هوش مصنوعی کمپین
?سیستم نیرو های کمکی
?ماهیت جدید محاصره
?انیمیشن های جدید سربازان
?شبیه سازی های بسیار در زمینه تأثیرات جنگ و شکست و پیروزی در آن
?و …
 

 

 

 


Zarmehr sokhra و AJDARAMI پسند شده
 گزارش این فایل