گرد و خاک جنگ برای روم 2 1.0.0


5 تصاویر

درباره این فایل

یک مود فوق العاده برای کسانی که سیستم قوی دارند . این مود گرد و خاک جنگ در حین حرکت نیرو ها و جنگیدن ، را طبیعی تر و بیشتر میکند طوری که جنگ مانند فیلم های سینمایی میشود . این مود برای سیستم های متوسط و ضعیف افت فریم ایجاد میکند و فقط برای سیستم های قوی توصیه میشود . 

میتوانید مستقیم دانلود کنید


ocen shild و AlirezaYzdn پسند شده
 گزارش این فایل